Arbetsrätt

14 maj 2017

ARBETSRÄTT  
Är du oense med din chef eller med en anställd om en arbetsrättslig fråga? Vi biträder både privatpersoner och företag med rådgivning och i tvister. Som arbetsgivare kan vi ge råd så att du agerar rätt. Som arbetstagare kan vi bistå dig att tillvarata din rätt. Vi strävar alltid efter att lösa frågan på ett tidigt stadium, för att bespara dig oro, tid och pengar.
Har du frågor om arbetsrätt? Skriv eller ring till oss, vi hjälper dig gärna.