Socialrätt

Anser myndigheterna att det finns skäl att vårda dig eller dina barn? Då har du rätt att begära ett offentligt biträde, som för din talan och tillvaratar din rätt. Du har alltid rätt till en juridisk prövning av de beslut som myndigheterna fattar.

Vi företräder både personer och kommuner i processer om LVU, LVM, LRV och LPT.

Har du frågor om rättspsykiatrisk vård eller tvångsvård, skriv eller ring till oss. Vi hjälper dig gärna.