Föreläsning

Är du eller din organisation intresserade av att lära er mer om den juridiska processen? Skriv eller ring till oss. Vi föreläser regelbundet för skolor, företag, myndigheter och ideella organisationer.

Vi håller föredrag om bland annat socialrätt, försvarsadvokatens och målsägandebiträdets roll, vårdnadsmål och sexualbrott, och anpassar oss efter era behov och förutsättningar.