Ekonomisk familjerätt

Står du inför skilsmässa? Har en nära anhörig gått bort? Vi hjälper dig att förrätta arvsskiften, upprätta bouppteckningar, och ser till din rätt i uppkomna tvister. Vi kan också hjälpa dig dig att utforma avtal som på förhand klargör vad som gäller. Vi hjälper dig att upprätta testamenten, samboavtal och äktenskapsförord. Vi strävar alltid efter att hitta lösningar som passar dig och dina behov.

Har du frågor om ekonomisk familjerätt? Skriv eller ring till oss, vi hjälper dig gärna.