Asylrätt

Söker du eller en anhörig asyl i Sverige? Då har ni rätt till ett offentligt biträde, som stöder och hjälper den asylsökande att förstå den juridiska processen och tillvarata sin rätt. Vi kan hjälpa som offentligt biträde i asylfrågor, men kan också bistå i frågor om arbetstillstånd, uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap.

Har du frågor om asylrätt? Skriv eller ring till oss, vi hjälper dig gärna.