Vad kan vi hjälpa dig med?

 
 

Vi tar uppdrag inom flera olika områden och om du är osäker på var din situation passar in så behöver du bara kontakta oss. Vi kommer då att guida dig vidare och hitta en lösning för hur vi ska kunna hjälpa dig. Tveka aldrig att ringa oss!

 
 
Rättvis kunskap.jpg
 
 
  • familjerätt

Familjerätten reglerar vårt familjeliv så som våra ekonomiska förhållanden för det fall vi gifter oss eller blir sambos. Familjerätten reglerar även föräldraskapet i de fall när föräldrarna delar på sig och inte kommer överens. Det bästa är förstås att föräldrarna kommer överens om hur det gemensamma ansvaret ska utövas. Men det är inte alltid det är möjligt och i en del fall kan det vara dags att söka stöd hos ett juridiskt ombud. Ett ombud som ser till dina och barnens gemensamma intressen. Som hjälper er att skapa en mer stabil och förutsägbar situation i familjen. 

Oavsett i vilket skedde du befinner dig i livet finns vi där för att vägleda dig.

  • Socialrätt

Anser myndigheterna att det finns skäl att vårda dig eller dina barn? Då har du rätt att begära ett offentligt biträde, som för din talan och tillvaratar din rätt. Du har alltid rätt till en juridisk prövning av de beslut som myndigheterna fattar.

Vi företräder både personer och kommuner i processer om LVU, LVM, LRV och LPT.

  • migrationsrätt

Söker du eller en anhörig asyl i Sverige? Då har ni rätt till ett offentligt biträde, som stöder och hjälper den asylsökande att förstå den juridiska processen och tillvaratar din rätt. Vi kan hjälpa dig som offentligt biträde i asylfrågor, men vi kan även bistå i frågor om arbetstillstånd, uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap.

  • särskild företrädare för barn

Om brott begåtts mot barn av någon närstående ska i vissa fall en särskild företrädare för barn förordnas. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet. Vi på KLINT har en gedigen erfarenhet av att arbeta som särskild företrädare och att företräda barn.

  • Målsägandebiträde

Är du utsatt för brott? Då har du rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde tjänstgör som brottsoffrets advokat i ett brottmål.

Vi ger dig råd och stöd under hela processen och vidtar alla åtgärder som krävs för att tillvarata din rätt. Vi förklarar hur processen går till, följer med dig på polisförhör och för din talan i domstol. Vi kommer att göra allt för att din process ska bli så skonsam som möjligt. 

Du har alltid rätt att välja ditt eget målsägandebiträde och det är viktigt att du väljer en jurist du har särskilt förtroende för. Vi på KLINT har lång erfarenhet av att biträda klienter som utsatts för brott. Vi kan också erbjuda rådgivning om du utsatts för ett brott men av olika skäl ännu inte anmält.

  • Försvarsadvokat

Är du misstänkt för brott? Då har du rätt till en försvarsadvokat.

Vi står på din sida under hela processen och hjälper dig att lägga fram saken från din synvinkel. Vi vidtar alla de åtgärder som krävs för att tillvarata din rätt. Vi kommer göra allt för att utgången ska bli så gynnsam som möjligt. 

Du har alltid rätt att välja din egen advokat om du är misstänkt för brott och det är viktigt att du väljer någon som du har särskilt förtroende för. Vi på KLINT har lång erfarenhet av att försvara klienter som misstänks för brott. Vi kan också erbjuda rådgivning om du tror att du kan komma att bli misstänkt för brott.