Föreläsningar

Är du eller din organisation intresserade av att lära er mer om den juridiska processen, allmänt eller i någon specifik del? Skriv eller ring till oss. Vi föreläser regelbundet för skolor, företag, myndigheter och ideella organisationer.

Vi håller föredrag om bland annat socialrätt, försvarsadvokatens och målsägandebiträdets roll, vårdnadsmål och sexualbrott, och anpassar oss efter era behov och förutsättningar.

Trygghet styrka.jpg
Det var oerhört uppskattat av alla våra medarbetare att få lite mer kött på benen kring hur det går till i domstolen när den processen väl börjat.
— Personalchef på ett vårdhem för unga
Det är alltid nyttigt att få en inblick hur det är på “den andra sidan”.
— En åklagare i brottmål