Rättsskydd eller rättshjälp?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd, som ofta ingår i hemförsäkringen. Rättsskyddet innebär att ditt försäkringsbolag finansierar dina kostnader för ett juridiskt ombud. Är du osäker på huruvida din försäkring täcker ett särskilt fall? Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att reda ut vad som gäller i den uppkomna situationen. 

Täcker ditt rättsskydd inte den uppkomna situationen? Saknar du hemförsäkring, och har inte ekonomisk förmåga att betala för ett juridiskt ombud? Vi kan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp. Med rättshjälp behöver du enbart betala för ditt ombud efter förmåga, resterande del betalas av staten.

Rättshjälp kan även gälla vid exempelvis vårdnadstvister, men sällan vid rent ekonomiska tvister.

Skriv eller ring till oss, så kan vi berätta mer om när du kan ansöka om rättshjälp.