Brottmål

Har du utsatts för ett brott och vill ha stöd i processen av ett juridiskt ombud? I så fall betalar staten för ditt målsägandebiträde. Skriv eller ring till oss om du utsatts för brott och vill ha hjälp av ett målsägandebiträde i rättsprocessen.

Är du misstänkt för ett brott? Vid ett frikännande betalar staten dina rättegångskostnader. Skulle du dömas för ett brott behöver du endast betala för ditt ombud efter förmåga. Skriv eller ring till oss om du misstänks för ett brott och vill ha en försvarsadvokat du kan ha fullt förtroende för.

Kom ihåg att du även kan kontakta oss om du bara vill ha rådgivning i samband med ett brottmål.